۱۴۰۰ يکشنبه ۲ آبان
شرح وظايف كارشناسان ادراه پرستاري

شرح وظايف :

 

بازديد از كليه مراكز تحت پوشش (بيمارستان ها) 

 توزيع نيروهاي مشمول لايحه قانوني طرح در سطح بيمارستان ها 

 بررسي و نظارت بركادر پرستاري بيمارستان ها 

 بررسي درخواست نقل وانتقال وماموريت هاي پرسنل مراكز 

 ارزشيابي بيمارستانها وبخش ها ي ويژه با اداره نظارت 

 بررسي نيازهاي آموزشي پرسنل پرستاري و پيگيري تشكيل كلا س هاي مربوطه 

 پيگيري و ارسال دستور العمل ها و بخشنامه ها به مراكز نظارت بر اجراي آن 

 بررسي و رسيدگي به شكايات و درخواست هاي پرسنل 

 بررسي و اعلام نظر در خصوص مرخصي بدون حقوق ،بازنشستگي وخدمت نيمه وقت پرسنل 

 تشكيل جلسه با مديران پرستاري وسوپروايزرهاي بيمارستان ها 

 نظارت بر برنامه هاي مديران پرستاري 

 برگزاري مراسم روز پرستار و نظارت بر انتخاب پرسنل نمونه

 

اهداف دفتر پرستاري :

نظارت بر كارائي واثر بخشي عملكرد كادر پرستاري : 

 

1- افزايش رضايت مندي مددجويان 

2- ارتقاء ارائه خدمات پرستاري در مراكز 

3- سطح بندي بيمارستان ها بر اساس عملكرد كادر پرستاري 

4- تقدير از پرسنل شايسته 

5- تبادل تجربيات و اطلاعات مفيد 

  

بهبود مديريت و منابع انساني : 

1- ارزيابي عملكرد مديران پرستاري بيمارستان ها 

2- در خواست وتوزيع مناسب نيرو در مراكز 

3- توانمند سازي مديران پرستاري 

4- پيگيري اختصاص سهميه مناسب استخدام به مراكز 

5- پيگيري اصلاح چارت هاي سازماني بيمارستان ها 

6- پيگيري بكار گيري نيروهاي كمك بهيار 

7- استفاده از دانشجويان ترم آخر جهت كار دانشجويي در مراكز 

8- افزايش تعداد كارشناسان دفتر پرستاري جهت نظارت بهتر 

9- تعيين ضوابط وشرايط انتصاب افراد در پست هاي مهم پرستاري 

10- تهيه بانك اطلاعات پرستاري 

 

 

آموزش وپژوهش در پرستاري :

 

1- ارتقاء سطح علمي كادر پرستاري 

2- برگزاري كارگاه ،سيمينار وكلاس هاي آموزشي 

3- تشكيل كميته هاي آموزشي وپژوهشي پرستاري 

4- اعزام كادر پرستاري به خارج استان جهت آموزش 

5- مشاركت كادر پرستاري در طرحهاي پژوهشي 

6- آ موزش به بيماران وهمراهان 

تاریخ به روز رسانی:
1397/08/26
تعداد بازدید:
582
Powered by DorsaPortal