۱۳۹۸ جمعه ۳ خرداد
مدير اداره پرستاري

    

نام و نام خانوادگيمهري كردي

مدرك تحصيلي : كارشناس پرستاري/ ارشد روانشناسي باليني 

 
سمت: مدير اداره پرستاري
 
 

1-     

شماره تماس :05437210646-05437213891

 

شرح وظايف: مدير اداره پرستاري دانشكده

1-      سياستگذاري امور پرستاري در راستاي سياست هاي كلان وزارت متبوع و اهداف دانشكده

2-      سياستگذاري و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي پرستاري گسترش بهداشت جامعه(مانند مراكز ارايه مراقبت پرستاري در منزل و نظاير آن)

3-      سياستگذاري و نظارت بر حسن اجراي برنامه صدور پروانه صلاحيت حرفه اي پرستاري

4-      سياستگذاري، اجرا و نظارت بر برنامه صدور پروانه صلاحيت حرفه اي پرستاري

5-      تعيين اهداف،استراتژي ها،برنامه هاي عملياتي،تدوين و بازنگري فرآيندهاي مديريت پرستاري/ادراه پرستاري در حوزه رياست دانشكده

6-      تعيين خط مشي و ارائه راهكار جهت تحقق اهداف كلان مديريت پرستاري/اداره پرستاري در حوزه رياست دانشگاه

7-      تشكيل، هدايت و رهبري گروه هاي كارشناسي براساس وظايف و ماموريت هاي محوله در مديريت پرستاري/ادراه پرستاري دانشگاه

8-       هدايت،رهبري و توانمندسازي مديران پايه(سرپرستاران)،مياني(سوپروايزران)و ارشد پرستاري(مديران خدمات پرستاري بيمارستان)در امور مربوطه

9-      مشاركت در تنظيم و الويت بندي بودجه فعاليت هاي مرتبط پرستاري با حضور فعال در كارگروه توزيع درآمد اختصاصي رياست دانشگاه

10- تعيين خط مشي ها و ارائه راهكار مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود در ارائه خدمات پرستاري در سطح دانشگاه

11- نظارت درخصوص تعيين، ابلاغ و اجراي شرح وظايف كاركنان،شرايط احراز،حدود انتظارات و عوامل عملكردي رده هاي مختلف شغلي پرستاري در تمامي واحدهاي مرتبط پرستاري در سطح دانشگاه

12- نظارت بر حسن اجراي قانون ارتقاء بهره وري كادر پرستاري

13- نظارت و پايش عملكرد كادر پرستاري براساس شرح وظايف ابلاغي

14- برنامه ريزي و مديريت منابع انساني پرستاري در سطح دانشگاه و اتخاذ سياست هاي مناسب در تامين،توزيع،برآورد،نگهداشت و توانمندسازي نيروي انساني پرستاري در قالب طرح لايحه پرستاري،استخدام ،قرارداد و نظاير آن

15- مديريت نقل و انتقالات و بازشستگي نيروي انساني كادر پرستاري براساس قوانين كشوري و دستورالعمل هاي موجود دانشگاه

16- نظارت بر ارزشيابي و ارتقاي شغلي كاركنان پرستاري/پرستاري مامايي با تاكيد براصول بهره وري و رضايتمندي كاركنان و خط مشي هاي دانشگاه و قوانين كشوري

17- برنامه ريزي و نظارت جهت ارتقاء كيفي و استانداردسازي مستمر شاخص هاي ساختاري،فرآيندي و برآيندي خدمات پرستاري در سه سطح پيشگيري، مراقبت و بازتواني در مراكزتابعه با تاكيد بر رعايت حقوق، تامين ايمني و حفظ حريم مددجويان

18- برنامه ريزي و نظارت بر ارائه خدمات پرستاري مراكز درماني تابعه

19- برنامه ريزي،هدايت و رهبري فعاليت هاي آموزش و توانمندسازي كادر پرستاري

20- برنامه ريزي و نظارت در خصوص اجرا و استقرار برنامه آموزش همگاني و بيماران (آموزش سلامت به مددجويان)در مراكز تابعه

21- نظارت بر آموزش،اجرا و پايش برنامه شاخص هاي ملي كيفيت مراقبت هاي پرستاري در بالين در سطح دانشگاه

22- همكاري در ارزيابي محورهاي عملكردي پرستاري واحدها و رتبه بندي بيمارستان هاي تابعه دانشگاه براساس شاخص هاي اعتباربخشي ملي

23- برنامه ريزي،پيشنهاد،ارائه راهكار و اتخاذ تدابير اجرايي جهت تامين نيازهاي رفاهي و انگيزشي شغلي كاركنان پرستاري و رسيدگي به شكايات حرفه اي و اداري كاركنان

24- همكاري در بازنگري و اجراي ضوابط، مقرارت و آيين نامه هاي حرفه اي كادر پرستاري

25- برنامه ريزي،اجرا و پايش دستورالعمل ها و بسته هاي مراقبتي ابلاغي وزارت متبوع مانند مراقبت موردي،مراقبت در منزل، صلاحيت حرفه اي، شرح وظايف كادر پرستاري

26- برنامه ريزي و نظارت در خصوص اجرا و بكارگيري نتايج پژوهش هاي كاربردي در حيطه پرستاري و تقويت رويكرد مبتني بر شواهد در ارئه خدمات پرستاري

27- همكاري متقابل با دانشكده پرستاري ومامايي در آموزش دانشجويان پرستاري و كادر پرستاري

28- همكاري متقابل با انجمن هاي صنفي و علمي پرستاري

29- همكاري با وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي

30- پيگيري و برگزاري مراسم مختلف نظير هفته سلامت،روز پرستار،انتخابات صنفي

31- مشاركت در تدوين برنامه مديريت بحران دانشگاه 
تاریخ به روز رسانی:
1397/08/30
تعداد بازدید:
215
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
Powered by DorsaPortal