۱۳۹۹ دوشنبه ۱۱ فروردين
اخبار
بازدید از بیمارستان ولایت سرباز مورخ 98/12/26 توسط داره پرستاری و اداره نظارت بر درمان در خصوص مدیریت بحران کروناویروس
بازدید از بیمارستان ولایت سرباز مورخ 98/12/26 توسط داره پرستاری و اداره نظارت بر درمان در خصوص مدیریت بحران کروناویروس و بررسی فضاهای موجود جهت بخش ایزوله تنفسی و ایزوله بخش اورژانس وفضاهای پشتیبان سطح شهر
1398/12/26
گزارش تصویری
آموزش ها
'NoData' not found in DataDic
Powered by DorsaPortal